Rezerwacja terminu - Rosen-Apotheke

Deutsch  Polska

Privacy Policy

Szanowny Pacjencie,
w ramach testu antygenowego PoC na SARS-CoV-2 wymagane jest przechowywanie Twoich danych osobowych przez Rosen-Apotheke, Friedrichplatz 2, 03149 Forst (Lausitz). Twoje imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu i ewentualnie adres e-mail zostaną przetworzone w celu poinformowania Cię o możliwych zagrożeniach, wartości diagnostycznej przeprowadzonego testu i dalszej procedurze w przypadku pozytywnego wyniku testu, oraz celem koniecznej dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Zgodnie z §7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie testu na koronawirusa (Test-VO) jesteśmy zobowiązani do przechowania Twoich danych w naszym serwisie w stanie niezmienionym do 31 grudnia 2024 r. Podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne. Nie możemy jednak przeprowadzić testu bez danych oznaczonych jako pola obowiązkowe. Jako osoba, której ten dane dotyczą, masz prawo do informacji o swoich danych osobowych oraz do poprawy nieprawidłowych danych, a także do ich usunięcia, o ile zaistnieje jedna z przyczyn wymienionych w Art. 17 DSGVO, np. jeśli dane nie są już potrzebne do realizowanych celów. Masz również prawo do przenoszenia danych i ograniczenia ich przetwarzania. W razie jakichkolwiek pytań możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: Frau Sandy Kupke za pomocą E-Mail: rosen-apotheke-forst@t-online.de